http://www.stim-form.com/3348-thickbox_default/cube-3.jpg

Catégorie: Lasertherapie


Referentie: 63001


Cube 3

15499,12 €
/ stuck prijs incl. btw

toevoegen verwijderen

DE LASER, EEN OPTISCHE VERSTERKER

K-Laser Cube 3

De modelversie van de K-Laser Cube

Met zijn 3 golflengtes (660 nm, 800 nm en 970 nm) en zijn maximale continue vermogen van 12 watt en 15 watt ISP dekt de K-Laser Cube 3 alle toepassingen van de lasertherapie met hoog vermogen.

Als waardige erfgenaam van het K-1200-gamma beschikt hij over een extra golflengte en nieuwe Cube-software (keuze van de morfologie, van het chronische karakter van de pijn en van de huidskleur).

 

L.A.S.E.R. = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Het licht van een laser onderscheidt zich van gewoon (wit) licht door de volgende elementen :

 • Gewoon licht bestaat uit meerdere kleuren terwijl het licht van een laser monochromatisch is
 • Gewoon licht is multidirectioneel terwijl het licht van een laser unidirectioneel is
 • Gewoon licht is ongeregeld terwijl het licht van een laser coherent is

Er zijn twee vormen van coherentie: ruimtelijke en tijdelijke coherentie. Ruimtelijke coherentie geeft de laser de mogelijkheid om zijn kracht heel ver te verspreiden of om heel geconcentreerd en doelgericht te zijn. Dit geeft de laser een grote efficiëntie. De tijdelijke coherentie geeft de laser een heel zuivere kleur, dit betekent een heel precieze golf. Dit geeft de laser heel interessante meetmogelijkheden.

De laser kent enorm veel toepassingen en wordt veel gebruikt in de medische en paramedische wereld: angiologiecardiologie, dermatologie, gastro-enterologie, gynaecologie, pneumologie, neurochirurgie, oftalmologie, tandheelkunde, ...

Wat is een laser?

Het werkingsmechanisme van een foton

In 1995 ontdekte Tina KARU, een Russische biologe dat de synthese van ATF onmogelijk was als een grote proteïnemolecule niet voor elektrische stroom zorgde, wat in zekere zin het volledige proces in werking stelde.

Deze proteïne, cytochroom-c-oxidase, die ijzer en koper bevat, zorgt ervoor dat ze extreem gevoelig wordt voor rood en nabijinfrarood licht.

Zodra een foton ze aanraakt, geeft ze het commando om ATF te produceren en zal de cel opnieuw optimaal kunnen functioneren. De straling van de laser zal de normale productie van ATF herstellen en de cellen de mogelijkheid bieden om opnieuw normaal te functioneren.

De specifieke eigenschappen van de K-Laser

We kenmerken een laser vooral in functie van zijn golflengte, of met andere woorden zijn kleur (zichtbaar of onzichtbaar voor het menselijke oog). Het is de golflengte die de indicaties of toepassingen zal bepalen waarvoor de laser is ontworpen.

Het al dan niet ablatieve karakter van een medische laser is veel meer gelinkt aan de notie van golflengte dan aan de notie van kracht. De drie curves stellen de absorptiepercentages voor van de 3 «fotoreceptorische» elementen, die schematisch gezien het water, het bloed en de melanine zijn, in functie van de golflengte.

De vier golflengtes, 660, 800, 905 en 970 nm, stellen het «optische venster» voor, waardoor het mogelijk is om de kleinste absorptie door de fotoreceptorische elementen te verkrijgen en op deze manier de grootst mogelijke energieverspreiding over de pathologische zone te realiseren.

660 nm

De golflengte die door de melanine in de huid het meest wordt geabsorbeerd, is die van 660 nm.

Deze golflengte garandeert een sterke straling in de oppervlakkige zones. Aangezien het licht zowel de bacteriën kan remmen als de celgroei in de hand kan werken, levert de lasertherapie onmiskenbare resultaten bij wondgenezing en het regelen van littekenweefsel.

800 nm

Het eindenzym van de ademhalingsketen is het cytochroomc- oxidase. Dit bepaalt hoe de cel moleculaire zuurstof in ATF omzet. De hoogste absorptie van dit enzym bedraagt 800 nm.

Deze golflengte zal dus de werking van het enzym versnellen en zodoende de productie van ATF verhogen.

905 nm

De bloedsomloop voedt de lichaamscellen met zuurstof.

Hoe vloeiender de omloop, hoe meer de cellen in staat zijn om het natuurlijke genezingsproces te activeren. Deze golflengte wordt deels door de hemoglobine, het water, de melanine en de cytochroom-c-oxidase-proteïne geabsorbeerd. De geoptimaliseerde absorptie van de straling zal zo de zuurstof vrijmaken en die automatisch ter beschikking van de cellen stellen.

970 nm

Het bloed is niet alleen de hoofdleverancier van zuurstof aan de cellen, maar biedt ook de mogelijkheid om afvalstoffen af te voeren. Het water in het bloed absorbeert de golflengte van 970 nm. Zo worden de fotonen in de cellen in warmte omgezet.

Deze actie stimuleert de lokale microcirculatie en verhoogt de toevoer van zuurstof.

Het immuniteitssysteem boosten

De doelstelling van een efficiënte laserbehandeling is om het natuurlijke genezingsmechanisme te stimuleren, of anders gezegd, om de capaciteit om zuurstof in energie om te zetten, te verhogen.

De lasertherapie stimuleert ons immuniteitssysteem en de heilzame werking van deze actie gaat verder dan de eerste biostimulatie.

De enige mogelijkheid om zuurstof en noodzakelijke voedzame stoffen naar de cellen te brengen om het zelfgenezingsproces in beweging te zetten, is de bloedsomloop.

De lokale circulatie via biostimulatie opwekken en de bloedstroom versnellen, is het voornaamste mechanisme van lasertherapie.

Zodra de verhoging van de bloedstroom is gerealiseerd, maakt de hemoglobine de in het bloed getransporteerde zuurstof vrij. De zuurstof verlaat het bloed en gaat door het celmembraan tot in het mitochondrium.

In het mitochondrium passeert de zuurstof doorheen een kettingreactie van enzymen. Dit vormt de  celademhalingsketting.

Het symptoom in zijn totaliteit behandelen

Pijn

 • Verhoging van de endorfines
 • Werking van Gate-control

Ontsteking

 • Toename van de macrofagen
 • Toename van de T-lymfocyten
 • Toename van de microcirculatie
 • Afname van de PGE2

Littekenvorming

 • Stimulatie van de fibroblasten
 • Toename van de collageen en elastineproductie

Oedeem

 • Toename van de circulatie en de microcirculatie
 • Lokale drainage en verwijderen van toxines

De revalidatiestrategie bevorderen

 • Ergonomie en werkcomfort
 • Intuïtieve software
 • Draagbaar
 • Evolutie via updaten USB
 • Geen benodigdheden

De dynamische therapie

De resultaten van de lasertherapie met vaste parameters zijn niet dezelfde als bij een therapie die volgens de volgende fundamentele principes werd uitgevoerd:

De minimale energie, rekening houdend met de lichaamsmassa

De compensatie voor het energieverlies als gevolg van de absorptie door de chromoforen, de melanine, het water, het bloed

De effectieve golflengte

Het chronische karakter van de pathologie

De intensiteit van de pijn

De mogelijkheid om tijdens de laserbehandeling de afstellingen op een dynamische manier te wijzigen

Op basis van deze fundamentele principes hebben we ervoor gekozen om de therapeutische indicaties zodanig te elimineren dat het effect van de dynamische lasertherapie verdergaat dan deze indicaties

We hebben onze therapie gericht op het versterken van het immuunsysteem en het op een natuurlijke manier overbrengen van energie naar de cellen.

En het is deze therapeutische methode die K-LASER van andere lasertherapieën onderscheidt.

Garantie 2 jaar buiten accessoires

Lees verder
Minder

Produits similaires

top